Herroepingsvoorwaarden

Bij een Webinar waar u voor betaalt geldt, dat u betaalt voor de inlogcode waarmee u deel kunt nemen aan de Webinar.
Eén dag voor het plaatsvinden van de Webinar wordt deze inlogcode verstrekt via e-mail. Na verzending van deze code, vervalt uw herroepingsrecht. U dient zelf te zorgen voor verstrekking van een juist e-mailadres. De inlogcode wordt naar hetzelfde e-mailadres verstuurd als waar de factuur naartoe is verzonden.